Tarieven

Let's be honest...


SDS Boekhouding biedt cliënten de keuze over de facturatie:

  • Men kan kiezen voor een vast bedrag per maand of per kwartaal. 
    We maken een inschatting van de verwachte kost per jaar, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het bedrag kan wel herzien worden als blijkt dat er teveel of te weinig aangerekend wordt.
  • Als 2e mogelijkheid factureren we u enkel als er effectief prestaties geleverd zijn. Dit noemen we 'in regie' werken. Hebben we niet gewerkt aan uw dossier, dan wordt er ook niets gefactureerd.  Er zijn dus periodes met erg weinig facturatie, maar er kunnen dus ook periodes zijn met een hogere facturatie, denk bijvoorbeeld aan de het afsluiten van de balans, nazicht van de rekeningen...
  • We kunnen voor nieuwe cliënten ook de mogelijkheid bieden om gedurende een bepaalde periode in regie werken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor starters waarvan de 'workload' nog moeilijk in te schatten is. Na een bepaalde periode kan dan nog steeds gekozen worden voor een vast bedrag per maand/kwartaal.


Zoals u ziet, stelt SDS Boekhouding zich ook hier flexibel op naar de cliënten toe.
Contacteer ons voor meer info of een offerte op maat!